preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Vrijeme
 

 

ŠKOLSKA LIJEČNICA

TIM III: Oroslavje, Stjepana Radića 6
Gredičak Marica dr. med.,spec. školske medicine
Telefon: 049/264-047
Mobitel: 091/738 88 63
e-mail: skolskaoroslavje@zzjzkzz.hr

SAVJETODAVNE LINIJE

ZA DJECU
116 111

ZA ODRASLE
0800 0800

CROATIAN
MAKERS

 

Upisi šk. god. 2017./2018.

Potpisivanje i zaprimanje prijavnica - VAŽNO

Obavještavamo učenike i njihove roditelje da će potpisivanje i zaprimanje potpisanih prijavnica biti moguće u prostorijama matične škole u utorak11.7. od 8.00 do 14.00 sati te od 18.00 do 20.00 sati. Sve prijavnice će se ispisivati u školi te ih učenik i jedan od roditelja moraju doći potpisati.

Potpisanu prijavnicu zaprima bilo koji član Upisnog povjerenstva, odnosno bilo koji razrednik osmaša i pedagoginja.  Učenici čije potpisane prijavnice neće biti zaprimljene automatski se brišu iz aplikacije za upis u srednju školu.

Molimo učenike odnosno roditelje koji nisu u mogućnosti u predviđeno vrijeme doći u školu potpisati prijavnicu da se na vrijeme jave svom razredniku ili razrednici.

Na potpisivanje prijavnica ne moraju doći roditelji i učenici čije prijavnice su već potpisane i zaprimljene u Uredu državne uprave u Krapini (učenici s teškoćama) ako je učenik ostvario pravo upisa temeljem preporuke Hrvatkog zavoda za zapošljavanje. Učenici s rješenjima o primjerenom obliku obrazovanja koji nisu ostvarili pravo upisa na taj način već redovno prijavljuju željene programe moraju doći potpisati prijavnicu zajedno s jednim od roditelja.

 

Krapinsko-zagorska županija najavljuje stipendiranje deficitarnih zanimanja za učenike srednjih škola i redovite studente

Kako je postupak upisa učenika/učenica u 1. razrede srednjih škola i studenata/studentica u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija za školsku/akademsku godinu 2017/2018. u tijeku, Krapinsko-zagorska županija obavještava sve zainteresirane kandidate/kandidatkinje da će se s novim natječajem za dodjelu županijskih stipendija sufinancirati deficitarna zanimanja od početka do uspješno završenog školovanja.

Za učenike/učenice srednje škole stipendirat će se sljedeća zanimanja: zidar, tesar, monter suhe gradnje, stolar, tokar i bravar, a među studentima stipendiju će moći ostvariti studenti/studentice medicine (integrirani diplomski i preddiplomski studij) i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta – smjer logopedija.

Natječaj za dodjelu županijskih stipendija za deficitarna zanimanja bit će raspisan krajem rujna 2017. g. i objavljen na službenoj internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije.

Stipendiju će moći ostvariti učenici/učenice koji će u šk. god. 2017/2018. biti upisani u 1.r. srednje škole i to će, uz uredno ispunjavanje obaveza, vrijediti do kraja srednjoškolskog obrazovanja. Isto se odnosi i na redovite studente koji će u ak. god. 2017/2018. upisati 1. godinu preddiplomskog studija, tj. županijsku stipendiju po osnovi deficitarnog zanimanja moći će, uz uredno ispunjavanje obaveza, ostvariti do kraja studija (završno s diplomskom razinom obrazovanja).

Krapinsko-zagorska županija želi mnogo uspjeha svim učenicima i studentima na predstojećim upisima te ih poziva da podnesu prijave na natječaj za dodjelu županijskih stipendija za deficitarna zanimanja kada će isti biti raspisan! 

 

 

VAŽNO - Ostvarivanje dodatnih prava za upis

Podsjećamo da je 26.6.  krajnji rok za dostavu dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis. Učenici koji imaju prava na dodatne bodove moraju razrednicima donijeti potvrde kojima dokazuju to pravo ukoliko ga žele iskoristiti....

Pravo na dodatni bod imaju učenici koji žive u otežanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima, a koji su mogli utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi. Dodatni bod dodaje se broju bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja. Otežanim uvjetima obrazovanja koji su mogli utjecati na školski uspjeh učenika smatra se ako učenik:

 • živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti;
 • živi uz oba roditelja koji se prema zakonu koji regulira poticanje zapošljavanja smatraju dugotrajno nezaposlenim osobama;
 • živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) koji je korisnik socijalne skrbi sukladno zakonu koji uređuje socijalnu skrb i posjeduje rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja kao korisnika socijalne skrbi;
 • mu je jedan roditelj preminuo;
 • je dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi prema zakonu koji uređuje socijalnu skrb.

Da biste ostvarili pravo na dodatni bod, razredniku je potrebno predati neki od sljedećih dokumenata:

 • liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;
 • potvrdu nadležnoga područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja;
 • potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za zapošljavanje;
 • ispravu iz matice umrlih ili smrtni list koje je izdalo nadležno tijelo u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice ili Grada Zagreba;
 • potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće socijalne skrbi.

Učenicima sa zdravstvenim teškoćama također se dodaje jedan bod  na broj bodova utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatkog zavoda za zapošljavanje, a koje predaju razredniku.

 

Provjera osobnih podataka

Učenike osmih razreda koji se dosad nisu prijavili u sustav i provjerili svoje osobne podatke, ocjene i ostale podatke na temelju kojih ostvaruju dodatna prava za upis molimo da to učine što prije kako bi uspješno upisali željenu srednju školu. Prijaviti se mogu na web stranici www.upisi.hr , a eventualne greške potrebno je prijaviti razrednicima.

 

Liječničke svjedodžbe medicine rada

Iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje obavještavaju da će i ove godine financirati troškove pregleda učenika radi izdavanja liječničke svjedodžbe medicine rada potrebne za upis u srednju školu za programe koji obrazuju za deficitarna zanimanja (MESAR/MESARICA, PEKAR/PEKAICA, ZIDAR/ZIDARICA i TESAR/TESARICA).

Učenici koji žele iskoristiti ovu pogodnost moraju zatražiti uputnicu u jednoj od sljedećih ispostava Područnog ureda Krapina:

 • ISPOSTAVA KRAPINA (Krapina, K.Š.Đalskog 4; 049/382-252)
 • ISPOSTAVA ZABOK (Zabok, M. Gupca 81; 049/221-868)
 • ISPOSTAVA ZLATAR (Zlatar Bistrica, Lovrečanska 14; 049/461-501)
 • ISPOSTAVA DONJA STUBICA (Donja Stubica, Toplička 10; 049/286-848)

Uputnice se mogu realizirati samo u registriranim specijalističkim ordinacijama medicine rada s kojima Područni ured Krapina ima sklopljen ugovor, a to su:

 • Specijalistička ordinacija medicine rada dr. Branka Dobrić (Oroslavje S. Radića 6a; Tel. 284-461)
 • Specijalistička ordinacija medicine rada dr. Stela Čivrag-Banjac (Zabok, Trg D. Domjanića 6; Tel.222-241)
 • Ustanova za medicinu rada MEDIRAD (Zlatar, Martinečka 7; Tel. 467-137)

 

Ostvarivanje dodatnih bodova

Učeniku koji živi u otežanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima, a koji su mogli utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja. Otežanim uvjetima obrazovanja koji su mogli utjecati na školski uspjeh učenika smatra se ako učenik:

 • živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti;
 • živi uz oba roditelja koji se prema zakonu koji regulira poticanje zapošljavanja smatraju dugotrajno nezaposlenim osobama;
 • živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) koji je korisnik socijalne skrbi sukladno zakonu koji uređuje socijalnu skrb i posjeduje rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja kao korisnika socijalne skrbi;
 • mu je jedan roditelj preminuo;
 • je dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi prema zakonu koji uređuje socijalnu skrb.

Da biste ostvarili pravo na dodatni bod, razredniku je potrebno predati neki od sljedećih dokumenata:

 • liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;
 • potvrdu nadležnoga područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja;
 • potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za zapošljavanje;
 • ispravu iz matice umrlih ili smrtni list koje je izdalo nadležno tijelo u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice ili Grada Zagreba;
 • potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće socijalne skrbi.

Učenicima sa zdravstvenim teškoćama također se dodaje jedan bod  na broj bodova utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatkog zavoda za zapošljavanje, a koje predaju razredniku.

 

Webinar za učenike

Poštovani,

u suradnji s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom (CARNet) predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja za sve učenike koji upisuju I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. organizirali su informativni webinar na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa u srednje škole. 

Webinar je održan u srijedu, 24. svibnja 2017., a snimka je dostupna na poveznici  https://connect.carnet.hr/p8zmqjo2rfh/

Upisi šk. god. 2016./2017.
Upisi učenika u 1. razred srednje škole 2016./2017.

Učenike osmih razreda koji se dosad nisu prijavili u sustav i provjerili svoje osobne podatke, ocjene i ostale podatke na temelju kojih ostvaruju dodatna prava za upis molimo da to učine što prije kako bi uspješno upisali željenu srednju školu. Prijaviti se mogu na web stranici www.upisi.hr , a eventualne greške potrebno je prijaviti razrednicima.

Liječničke svjedodžbe medicine rada

Iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje obavještavaju da će i ove godine financirati troškove pregleda učenika radi izdavanja liječničke svjedodžbe medicine rada potrebne za upis u srednju školu za programe koji obrazuju za deficitarna zanimanja (MESAR/MESARICA, PEKAR/PEKAICA, ZIDAR/ZIDARICA i TESAR/TESARICA).

Učenici koji žele iskoristiti ovu pogodnost moraju zatražiti uputnicu u jednoj od sljedećih ispostava Područnog ureda Krapina:

 • ISPOSTAVA KRAPINA (Krapina, K.Š.Đalskog 4; 049/382-252)
 • ISPOSTAVA ZABOK (Zabok, M. Gupca 81; 049/221-868)
 • ISPOSTAVA ZLATAR (Zlatar Bistrica, Lovrečanska 14; 049/461-501)
 • ISPOSTAVA DONJA STUBICA (Donja Stubica, Toplička 10; 049/286-848)

Uputnice se mogu realizirati samo u registriranim specijalističkim ordinacijama medicine rada s kojima Područni ured Krapina ima sklopljen ugovor, a to su:

 • Specijalistička ordinacija medicine rada dr. Branka Dobrić (Oroslavje S. Radića 6a; Tel. 284-461)
 • Specijalistička ordinacija medicine rada dr. Stela Čivrag-Banjac (Zabok, Trg D. Domjanića 6; Tel.222-241)
 • Ustanova za medicinu rada MEDIRAD (Zlatar, Martinečka 7; Tel. 467-137)

 

Ostvarivanje dodatnih bodova

Učeniku koji živi u otežanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima, a koji su mogli utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja. Otežanim uvjetima obrazovanja koji su mogli utjecati na školski uspjeh učenika smatra se ako učenik:

 • živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti;
 • živi uz oba roditelja koji se prema zakonu koji regulira poticanje zapošljavanja smatraju dugotrajno nezaposlenim osobama;
 • živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) koji je korisnik socijalne skrbi sukladno zakonu koji uređuje socijalnu skrb i posjeduje rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja kao korisnika socijalne skrbi;
 • mu je jedan roditelj preminuo;
 • je dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi prema zakonu koji uređuje socijalnu skrb.

Da biste ostvarili pravo na dodatni bod, razredniku je potrebno predati neki od sljedećih dokumenata:

 • liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;
 • potvrdu nadležnoga područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja;
 • potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za zapošljavanje;
 • ispravu iz matice umrlih ili smrtni list koje je izdalo nadležno tijelo u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice ili Grada Zagreba;
 • potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće socijalne skrbi.

Učenicima sa zdravstvenim teškoćama također se dodaje jedan bod  na broj bodova utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatkog zavoda za zapošljavanje, a koje predaju razredniku.

 


Školski list

PROČITAJTE 
LIPIN PUČKOŠKOLAC

a starije brojeve potražite

OVDJE


Naš video kutak

Naše videozapise pogledajte 
OVDJE


Tražilica


preskoči na navigaciju